OneSystems Ísland ehf
PoBox 4145 / 124 Reykjavík
OneSystems - Suðurlandsbraut 10 - 108 Reykjavík - Iceland
JA Control Panle

OneSystems

OneHelpDesk

OneHelpDesk er et hjelpdesksystem for kommunens tjenestepanel som framskynder informasjonsprosesser til innbyggerne.

OnePortal

OnePortal Self-service er en selvbetjent Web Portal, bedre service for innbyggerne, hele året 24/7.

OneMeeting

OneMeeting er et redskap som letter arbeidet ved innkalling til møter, utforming av møtereferater og distribusjon til møtedeltakere.

OneMeeting - Mötesbokningssystem

OneMeeting FundabókunarkerfiOneMeeting - Mötesbokningssystem
 
Hva er OneMeeting?
OneMeeting er et redskap som letter arbeidet ved innkalling til møter, utforming av møtereferater og distribusjon til møtedeltakere og komitémedlemmer. OneMeeting korter betraktelig ned den tiden det tar å kalle inn til møter og lage møtereferater i virksomheter og institusjoner. OneMeeting gir de ansatte oversikt over alle saker som er på gang. De ansatte kan på en enkel måte hente fram fra en domumentliste saker som skal behandles på møtet og registrere dem i møteinnkallelsen. OneMeeting holder orden på komitéer, arbeidsgrupper og funksjonærer som arbeider sammen i avdelinger, arbeider med bestemte oppgaver eller møtes regelmessig i faste arbeidsmøter og sender automatisk ut innkalling til møter sammen med de dokumenter som skal behandles i møtet. OneMeeting eger seg godt til f.eks. kommuner, firmaer, institusjoner og andre virksomheter som arbeider med mange saker og har en store mengder dokumenter som behandles i arbeidsgrupper.
 
OneMeetingFör vem passar OneMeeting?
OneMeeting er et møteregistreringssystem basert på Microsoft™ operativsystem og grensesnitt og kommer i tillegg til OneRecords saksregistersystem. OneMeeting møteregistreringssystem gjør det mulig for virksomheter og institusjoner å lage møtereferat og sende dem ut til møtedeltakerne enkelt og raskt ved hjelp av en fastsatt og brukervennlig arbeidsprosess og samtidig inkorporere saker fra OneRecords saksregister. OneMeeting møteregistreringssystem organiserer komitéer, arbeidsgrupper og medarbeidere som arbeider sammen i avdelinger, på bestemte oppgaver eller de deltar regelmessig i arbeidsmøter.
  • OneMeeting  gjør det lett å formulere og sende ut møteinnkallelser og sparer på den måten mye tid.
  • OneMeeting®  sender automatisk ut møteinnkallelser til møtedeltakere og komitémedlemmer sammen med dagsorden og andre møtedokumenter.
  • Det er lett å koble dokumenter til OneMeeting møteregistreringssystemet, f.eks. møtereferater, skannede dokumenter og e-post osv.
  • OneMeeting møteregistreringssystemet kobles til brukerens datamiljø som Word, Excel, Outlook osv.
  • OneMeeting møteregistreringssystemet setter automatisk opp møtereferater og sender til møtedeltakere og komitémedlemmer.
  • Det er lett å anpasse og endre OneMeeting.
OneSystems kerfin byggja á Microsoft tækni

OneMeeting Fundabókunarkerfi


Sækja / skoða PDF skjalView / get PDF files


Krav til utstyr:
Klient: Windows XPpro/Win7 Internet Explorer 7.0 / 8.0 eller nyere typer.
Nettverkstjener: Windows 2003/2008 Server eller nyera typer, MS SQL 2005/2008 eller nyera typer.
 
System Modules
 

OneMeeting packshot

Service

Samband
Service:
tel. +354 588-1050
åpen 9-17 hverdager

Salg

SöludeildTel. +354 660-8551
eller per post ved:

OneSystems

OneMeeting_PakkiEN_1006.png

OneSystems

OneDymo.png