OneSystems Ísland ehf
PoBox 4145 / 124 Reykjavík
OneSystems - Suðurlandsbraut 10 - 108 Reykjavík - Iceland
JA Control Panle

OneSystems

OneHelpDesk

OneHelpDesk er et hjelpdesksystem for kommunens tjenestepanel som framskynder informasjonsprosesser til innbyggerne.

OnePortalCommittee

OnePortal Committee - er en portal som kommer i tillegg til OneRecords registreringssystem for dokumenter og OneMeeting for møtereferater.

OneMeeting

OneCalendar er et system for møteregistrering basert på Microsoft™ operativsystem og grensesnitt og kommer i tillegg til OneCrm.

OneHelpDesk - software for kommunens hjelpdesksystem

OneHelpDesk Þjónustuborð sveitarfélagaOneHelpDesk - software for
kommunens hjelpdesksystem
 
Hva er OneHelpDesk?
OneHelpDesk er et hjelpdesksystem for kommunens tjenestepanel som framskynder informasjonsprosesser til innbyggerne, registrerer og klassifiserer opplysninger og gjør det lettere straks å svare på spørsmål fra kunder, som f. eks. kommunens innbyggere.
 
OneHelpDeskHvordan virker OneHelpDesk?
Kunden ringer inn til tjenestepanelet og blir registrert sammen med forespørselen. Den blir analysert ved hjelp av analyseredskapet OneRegistration og datert i OneHelpDesk ved hjelp av en enkel prosess. På kort tid blir de opplysningene kunden trenger, hentet uten lange samtaler over telefon. Hensikten er å gi bedre service og svare på så mange spørsmål som mulig på så kort tid som mulig. På den måten blir telefonbelastningen mindre og medarbeiderne blir spart for unødvendig arbeid. Innbyggerne får bedre service og det gis et positivt bilde av vedkommende kommune. Svarene kan gis muntlig, de kan sendes per vanlig post, gjennom e-post eller faks. Den ansatte som administrerer tjenestepanelet, disponerer enkle metoder som gjør det mulig å hente diverse informasjon fra kommunens databank for innbyggerne på ganske kort tid som f. eks.:
 • Telefon- og konsultasjonstid.
 • Medarbeidernes arbeidstid og telefonnumre.
 • Opplysninger om møter, utvalg og komiteer, dagsorden og møtereferater.
 • Opplysninger om status på innsendte dokumenter.
 • Oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld.
 • Adgang til interne portaler på kommunens hjemmeside.
 • Rask adgang til eksterne linker for opplysning og informasjon for kommunens innbyggere.
 • Adgang til eldre saker, deres arbeidsgang og status.
 • Registrering av informasjon fra kommunens innbyggere.
 • Adgang til beskrivelse av tjenester og vedlikehold i kommunen.
 • Standardiserte svar på de mest vanlige spørsmålene.
 • Kommunens beskrivelser av tjenester går direkte ut på nettet via One systemene samt ønsker om tjeneste.
 • Tilbakemelding angående jenester som det ikke er mulig å imøtekomme.
 • Opplysninger fra eiendomsregistret.
 • Opplysninger om arkitekter, håndverkere, designere og entreprenører, bygninger og saker som er på gang.
 • Rapporter og analyser av innbyggernes søknader, spørsmål og ønsker om tjenester.

 

OneSystems kerfi byggja á Microsoft. tækni

OneHelpdesk Þjónustuborð sveitarfélaga


Sækja / skoða PDF skjalView / get PDF file


Krav til utstyr:
Klient: Windows XPpro/Win7 Internet Explorer 7.0 / 8.0 eller nyere typer.
Nettverkstjener: Windows 2003/2008 Server eller nyera typer, MS SQL 2005/2008 eller nyera typer
.
 
System Modules
 

OneHelpDesk packshot

Service

Samband
Service:
tel. +354 588-1050
åpen 9-17 hverdager

Salg

SöludeildTel. +354 660-8551
eller per post ved:

OneSystems

OnePortalCitizen_PakkiEN_1006.png

OneSystems

OneCalendar.png