Service:
phone: +354 588-1050 - weekdays between 9–17
JA Control Panle

OneSystems

OneRecords

OneRecords er et registreringssystem for dokumenter basert på Microsoft operativsystem og kommer i tillegg til OneCrm.

OnePortalCitizen

OnePortal Citizen bedre service på en praktisk måte - hele døgnet rundt alle årets dager.

OneMeeting

OneMeeting er et redskap som letter arbeidet ved innkalling til møter, utforming av møtereferater og distribusjon til møtedeltakere.

OneHrm - system for menneskelige ressurser

OneHrm StarfsmannakerfiOneHrm - system for menneskelige ressurser
 
Hva er OneHrm? (Human Resource Management)?
OneHrm er et system for menneskelige ressurser, basert på Microsoft™  operativsystem og grensesnitt og kommer i tillegg til OneCrm og OneRecords. OneHrm registrerer i henhold til loven dokumenter til alt personale i samsvar med datatilsynets og nasjonalarkivets krav om personvern og elektrisk kommunikasjon, ansettelseskontrakter, arbeidsutvikling, medarbeidersamtaler, utdanning, fødselsdager, fotos, nærmeste slektning, avdelinger, nærmeste overordnet, underordnet og firmautstyr den ansatte bruker, f. eks. mobiltelefoner, datamaskiner o.a. Systemet kan også ta vare på de ansattes adgangsrett til firmaets datasystem og tilgang til bygninger og lokaler ved hjelp av f.eks. adgangskort eller kontornøkler og registrerer datoer for oppdatering og vedlikehold ved hjelp av Microsoft Active Directory. Det er også mulig å utvide systemet med Hrm spesialsystemer som f. eks. OneJob, et ansettelsesprogram med innebygd arbeidsavtaler, skjemaer for ansettelse og vurdering av kompetanse, ansettelsesprosesser, ansettelsesprosent, stillingbeskrivelser samt registreringssystem av korrespondanse som knytter seg til ansettelsesforløpet. OneJob ansettelses- programmet kan kobles direkte til søknader gjennom nettet ved hjelp av OneOpenWeb plug-in.
I tillegg finnes det OneReEducation, et system for livslang læring og omskolering. Systemet registrerer utdanningskurser, personalets interesseområder og utdanning. Fra OneHrm kan man koble personallister både til nettet og firmaets hjemmeside ved hjelp av OneOpenWeb plug-in og justere listene automatisk og på den måten spare arbeid, tid og penger. De ansatte har direkte adgang til personallistene gjennom OneHrm systemet. OneHrm kan også kobles opp mot hjelpdesksystemet OneHelpDesk og OneCalendar systemet samt en mengde andre systemer som f. eks. lønnsutbetalingssystemer.
OneHrm samkjøres med OneMeeting møteregistreringssystem for registrering av komitémedlemmer.
OneHrm
 
Medarbeiderregistrering
OneHrm  gir bedre adgang til opplysninger om de ansatte og sparer tid ved ikke å måtte registrere dem mange forskjellige steder.
  • OneHrm - Registrering av personale i henhold til lov sammen med opplysninger om alle ansatte.
  • OneHrm oppfyller datatilsynets og nasjonalarkivets krav om personvern og elektronisk kommunikasjon.
  • OneHrm kan kobles til brukerregistrering i Microsoft Active Directory og utdeler nøkkelord til komitémedlemmer som har adgang til OnePortal Committee for komitémedlemmer.
  • Opplysninger om de ansatte.
  • Spesiell adgang for avdelingssjefer.
  • Diverse arbeidsprogrammer: OnePortal Employee, medarbeiderportal, OneOpenWeb plug-in, kobling til hjemmeside, OneJob ansettelsesprogram og OneReEducation, system for livslang læring og omskolering.
  • OneHrm kan kobles til lønnsutbetalingssystem, finanssystem og diverse møteregistreringssystemer.

 

OneSystems kerfi byggja á Microsoft. tækni

OneHrm Starfsmannakerfi


Sækja / skoða PDF skjalView / get PDF document


Krav til utstyr:
Klient: Windows XPpro/Win7 Internet Explorer 7.0 / 8.0 eller nyere typer.
Nettverkstjener: Windows 2003/2008 Server eller nyera typer, MS SQL 2005/2008 eller nyera typer.
 
System Modules
 

OneHrm packshot

Service

Samband
Service:
tel. +354 588-1050
åpen 9-17 hverdager

Salg

SöludeildTel. +354 660-8551
eller per post ved:

OneSystems

OneHrm_PakkiEN_1006.png

OneSystems

OneAsset.png