OneSystems Ísland ehf
PoBox 4145 / 124 Reykjavík
OneSystems - Suðurlandsbraut 10 - 108 Reykjavík - Iceland
JA Control Panle

OneSystems

islenskur hugbúnaður

Icelandic Software OneSystems er en islandsk selskap, som utvikler programvare basert på verdens kjent Microsoft™ teknologi.

OnePortalCommittee

OnePortal Committee - er en portal som kommer i tillegg til OneRecords registreringssystem for dokumenter og OneMeeting for møtereferater.

OneMeeting

OneCalendar er et system for møteregistrering basert på Microsoft™ operativsystem og grensesnitt og kommer i tillegg til OneCrm.

OnePortal Committee - Portal for komitémedlemmer

OnePortalCommittee vefgátt fyrir nefndarmenOnePortal Committee - Portal for komitémedlemmer
 
Portal for komitémedlemmer – døgnet rundt.
OnePortal Committee er en portal basert på Microsoft™ operativsystem og grensesnitt og kommer i tillegg til OneRecords registreringssystem for dokumenter og OneMeeting elektroniske system for møtereferater. OnePortal® gjør det mulig for kommuner å gi komitémedlemmer adgang til møtedokumenter hele døgnet året rundt. OnePortal Committee gjør det også at kommuner kan yte komitémedlemmer bedre service uten å øke kommunens administrasjon.
Ved å gjøre denne tjenesten helautomatisk og tilgjengelig hele døgnet spares både arbeid og penger. De fleste kommuneportalene gir bare muligheter for enveiskommunikasjon, det vil si at møtereferater og andre opplysninger blir lagt ut på nettet. OnePortal Committee er derimot interaktiv. Komitémedlemmene blir koblet til en serviceportal der de henter de dokumenter og saker som skal behandles. I OnePortal Committee har komitémedlemmene adgang til møteinnkallinger, møtereferater og andre relevante dokumenter. De kan også kommunisere med andre komitémedlemmer og ansatte i kommunen. Gjennom portalen kan komitémedlemmene også sende inn f.eks. Word- eller Excel-dokumenter, knyttet til bestemte saker, diskutere saker og ting seg imellom og til og med delta i avstemninger. Slik kan man holde kontakt med andre komitémedlemmer og kommunens personale.
 
OnePortalCommitteeHvem har bruk for OnePortal?
OnePortal® egner seg godt for f. eks. kommuner, institusjoner og andre virksomheter som vil automatisere sin dokumenthåndtering, yte bedre service og samtidig redusere papirflommen. Med OnePortal blir komitémedlemmer mer selvhjulpne og de kan innhente dokumenter og annen informasjon og lettere ta avgjørelser.
  • OnePortal Committee gjør komitémedlemmer i stand til å hente og håndtere saksdokumenter selv. Dermed reduserer man papirflommen og letter arbeidet for kommunens ansatte som ikke behøver å sende ut sakspapir og møteinnkallinger.
  • OnePortalCommittee sparer tid, arbeid og administrasjon.
  • Self-service WebPortalOnePortalCommittee gir muligheter for god kommunikasjon mellom komitémedlemmene og mellom dem og de ansatte i kommunen.
  • Det er mulig å koble alle One® systemer til de fleste databaser og bokføringssystemer som f.eks. Oracle, MS SQL, Navision, Informix, IBM DB2 og ERP systemet.

OneSystems kerfi byggja á Microsoft. tæknipdf_OnePortalCommunity vefgátt fyrir nefndarmen

Sækja / skoða PDF skjalView / get PDF file


Krav til utstyr:
Klient: Windows XPpro/Win7 Internet Explorer 7.0 / 8.0 eller nyere typer.
Nettverkstjener: Windows 2003/2008 Server eller nyera typer, MS SQL 2005/2008 eller nyera typer.
 
System Modules
 

OnePortalCommittee packshot

Service

Samband
Service:
tel. +354 588-1050
åpen 9-17 hverdager

Salg

SöludeildTel. +354 660-8551
eller per post ved:

OneSystems

OneHrm_PakkiEN_1006.png

OneSystems

OneOpportunity.png