OneSystems Ísland ehf
PoBox 4145 / 124 Reykjavík
OneSystems - Suðurlandsbraut 10 - 108 Reykjavík - Iceland
JA Control Panle

OneSystems

OneRecords

OneRecords er et registreringssystem for dokumenter basert på Microsoft operativsystem og kommer i tillegg til OneCrm.

OnePortalCitizen

OnePortal Citizen bedre service på en praktisk måte - hele døgnet rundt alle årets dager.

OneCrm SQL

OneCrm SQL Enterprise er system som passer godt for større firmaer og institusjoner der mange brukere må håndtere store mengder informasjon.

OnePortal Citizen - Portal for innbyggere

OnePortalCitizen vefgátt fyrir íbúa - íbúagáttOnePortalCitizen - Portal for innbyggere
 
bedre service på en praktisk måte
- hele døgnet rundt alle årets dager.
OnePortal er en portal for innbyggere (Citizens Portal) basert på Microsoft™ operativsystem og grensesnitt som er et supplement til OneRecords registreringssystem for dokumenter. OnePortal gjør det mulig for kommuner å gi kommunens innbyggere service 24 timer i døgnet alle 7 dager i uka hele året rundt. OnePortal gjør det også mulig for kommuner å gi kommunens innbyggere bedre service uten å øke kommunens administrasjon. En stor del av kommunens kostnader knytter seg til skolesystemet, både barnehager, førskole og grunnskole. Ved å gjøre denne tjenesten mer automatisk og tilgjengelig alle årets dager spares både tid og penger.

OnePortalCitizen

De fleste kommuneportalene gir bare muligheter for enveiskommunikasjon, dvs. møtereferater og annen informasjon blir lagt ut på nettet. OnePortal Citizen gir derimot muligheter for interaktiv kommunikasjon.
Elektroniske interne prosesser i kommunesystemet blir koblet til en serviceportal for kommunens innbyggere og andre kunder slik at de selv kan utføre elektronisk de tjenester de har behov for, f.eks. fylle ut søknader og innhente forskjellig informasjon.
One systemene har interne prosesser (OneProcess). Servicen retter seg mot innbyggernes behov. OnePortal har profil for mange kundegrupper: innbyggerne/kommunestyremedlemmer/komitémedlemer osv. og henter fram opplysninger for vedkommende fra kommunens informasjons- og saksregister om f. eks. eiendomsskatt, barnehageavgift, møtereferater og søknader. Kommunens innbyggere kan gjennom portalen få opplysninger om sin status i kommunen til en hver tid.

Self-service WebPortal

Hvem har bruk for OnePortal?
OnePortal egner seg godt for f. eks. kommuner, institusjoner og virksomheter som vil tilby bedre tjenester med mer automatikk. Systemet er lett å håndtere og lett å holde ved like. De ansatte i kommunen kan på en enkel måte sette opp nye søknadsskjemaer gjennom portalen og styre interne prosesser knyttet til søknader og annen dokumentasjon.
  • OnePortal gjør det mulig for kommuner å være selvhjulpne i elektroniske tjenester.
  • OnePortal sparer arbeid og tid.
  • Det er mulig å skaffe mange forskjellige enheter knyttet til OnePortal, som f. eks. Sakene mine, Ansøkninger, Samråd, Nyheter, Debatt/Diskusjon, Saldo, Klager/Anmerkninger.
  • Det er enkelt å opprette interne/eksterne prosesser for ansøkninger og dokumentbehandling.
  • Det er mulig å integrere alle OneSystemer til de fleste databasene og bokføringssystemene som f.eks. Oracle, MS SQL, Navision, Informix, IBM DB2 ERP systemet o.l.

OneSystems kerfi byggja á Microsoft. tækniOnePortalCitizen vefgátt fyrir íbúa - íbúagátt

Sækja / skoða PDF skjalView / get PDF file


Krav til utstyr:
Klient: Windows XPpro/Win7 Internet Explorer 7.0 / 8.0 eller nyere typer.
Nettverkstjener: Windows 2003/2008 Server eller nyera typer, MS SQL 2005/2008 eller nyera typer.
 
System Modules
 

OnePortalCitizen packshot

Service

Samband
Service:
tel. +354 588-1050
åpen 9-17 hverdager

Salg

SöludeildTel. +354 660-8551
eller per post ved:

OneSystems

OneHelpDesk_PakkiEN_1006.png

OneSystems

OneContract.png